Lista postępowań PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

WZP.271.81.2022 Wykonanie nawierzchni w ul. Warsztatowej w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-28 2023-01-16 10:00 --
OPWiK.271.10.2022 Sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-24 10:00 --
WZP.271.78.2022 Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Filipowicza w ramach zadania budżetowego: „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W – ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-08 2022-12-23 10:00 --
WZP.271.73.2022 „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Otwock na okres 2023 – 2024” Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-23 10:00 --
WZP.271.76.2022 Wykonanie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-01 2022-12-23 12:00 --
OZEC.271.06.2022 Zakup i dostawa materiałów Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-01 2022-12-13 11:00 --
WZP.271.61.2022 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Projektu - Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” Miasto Otwock Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-31 2022-12-12 10:00 --
OZEC.271.05.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Otwocku Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-14 10:00 --
MOKTiS.271.07.2022 Zakup i dostawa nagłośnienia dla MOKTiS w ramach rządowego programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-19 2022-10-27 10:00 --
OPWiK.271.02.2022 Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych w załączniku A do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385) Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-30 2022-10-12 10:00 --
WZP.271.62.2022 Wykonanie dokumentacji (...) oraz wykonanie robót budowalnych (...) w ramach zadania budżetowego pn., „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock” (...) Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-19 2022-10-06 12:00 --
MOKTiS.271.05.2022 Zakup i dostawa nagłośnienia dla MOKTiS w ramach rządowego programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-08 2022-09-16 10:00 --
OPWiK.271.01.2022 Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-07 2022-09-30 10:00 --
WZP.271.55.2022 Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Otwocka poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w ramach zadania budżetowego pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-17 2022-09-22 10:00 --
WZP.271.52.2022 Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock – realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Otwock Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-08-12 2022-10-19 10:00 --
OM.271.01.2022 Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 z terenu miasta Otwocka Oświata Miejska w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-09 2022-08-17 10:00 --
MOKTiS.271.04.2022 Wykonanie prac remontowych oraz instalacji sanitarnych w budynku klubu sportowego OKS Otwock. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-18 10:00 --
MOKTiS.271.03.2022 Remont konstrukcji i pokrycia dachu oraz kominów zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Otwockiej, mieszczącego się przy ul. Narutowicza 2 w Otwocku. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-18 10:00 --
MOKTiS.271.02.2022 Zakup i dostawa wyposażenia dla MOKTiS w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury" Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-20 2022-07-28 10:00 --
OZEC.271.01.2022 Przebudowa drogi polegająca na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OSM w ul. Andriollego w Otwocku, Andriollego/Lennona w Otwocku oraz w ul. Armii Krajowej przy ul. Filipowicza w Otwocku Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-19 2022-08-05 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa