Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 86  pokazuj  pozycji

Wykonanie nawierzchni w ul. Warsztatowej w ramach zadania: „Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej”. WZP.271.81.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-20 12:03
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy ulicy Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi poprzez wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi”. WZP.271.68.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-12-07 08:26
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Otwocku OZEC.271.05.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-28 21:24
Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Filipowicza w ramach zadania budżetowego: „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W – ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock”. WZP.271.65.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-17 14:55
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, (tj. instalacją oświetlenia zewnętrznego terenu, przyłączami, ogrodzeniem itp.) oraz miejscami postojowymi na parkingach na dz. nr ew. 1/28 i 1/29 obr. 71 przy ul. Kochanowskiego w Otwocku w ramach zadania (...) WZP.271.59.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-17 13:27
Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259”. WZP.271.56.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-30 10:57
Wymiana nawierzchni piłkarskiego boiska pełnowymiarowego na terenie działki nr ew. 6/3 obręb 140 w ramach zadania budżetowego pn.„Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej”. WZP.271.43.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-19 12:14
Wykonanie dokumentacji (...) oraz wykonanie robót budowalnych (...) w ramach zadania budżetowego pn., „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock” (...) WZP.271.49.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-15 12:49
Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjnych w ramach zadania „Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych”. WZP.271.57.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-13 14:39
Przebudowa drogi polegająca na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OSM w ul. Andriollego w Otwocku, Andriollego/Lennona w Otwocku oraz w ul. Armii Krajowej przy ul. Filipowicza w Otwocku OZEC.271.01.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-08-26 15:02
Remont konstrukcji i pokrycia dachu oraz kominów zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Otwockiej, mieszczącego się przy ul. Narutowicza 2 w Otwocku. MOKTiS.271.03.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-25 17:23
Wykonanie prac remontowych oraz instalacji sanitarnych w budynku klubu sportowego OKS Otwock. MOKTiS.271.04.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-25 17:04
Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 z terenu miasta Otwocka OM.271.01.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-08-23 15:18
Zadanie nr I: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. „Stacja Rekreacja — Pumptrack i street workout” w formule „projektuj i buduj”. WZP.271.50.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-23 13:52
Utwardzenie terenu na odcinku od ul. Warsztatowej do działki 50/1 w obr. 130 o długości ok.710 m w ramach zadania: „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock”. WZP.271.45.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-23 13:09
Wykonanie przebudowy ulicy Andriollego „bis” pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica” poprzez wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ulicy Andriollego „bis” pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica”. WZP.271.42.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-22 13:27
Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259”. WZP.271.46.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-22 11:30
Przebudowa ul. Laskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do zakończenia działki projektowanej szkoły SP8, realizacja zadania budżetowego „ Projekty i inwestycje na drogach gminnych”. WZP.271.39.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-28 14:26
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, (tj. instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu) oraz miejscami postojowymi na parkingach na dz. nr ew. 1/28 i 1/29 obr. 71 przy ul. Kochanowskiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa dwóch budynków (...) WZP.271.15.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-27 15:56
Wykonanie pomnika „Biało-czerwonej Iskry” w formule „projektuj i buduj”, w związku z zadaniem pn. „Budowa pomnika „Biało-czerwonej Iskry”” WZP.271.41.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-27 14:40
Zadanie nr I: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. „Stacja Rekreacja — Pumptrack i street workout” w formule „projektuj i buduj”. WZP.271.19.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-19 14:23
Rozbudowa ul. Warszawskiej od ul. Cybulskiego do ul. Norwida w ramach zadania budżetowego „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska”. WZP.271.40.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-18 14:04
Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259”. WZP.271.38.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-08 09:00
Przebudowa ul. Andriollego wraz z infrastrukturą w ramach zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock – przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. WZP.271.27.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-29 13:09
Przebudowa ul. Laskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do zakończenia działki projektowanej szkoły SP8, realizacja zadania budżetowego „ Projekty i inwestycje na drogach gminnych”. WZP.271.29.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-15 15:04

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa