Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 112  pokazuj  pozycji

WZP.271.80.2022 Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic i skrzyżowań na terenie Otwocka od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-14 2022-12-27 10:00 2023-01-20
WZP.271.77.2022 Opracowanie kompletnej koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla „całej” ul. Grunwaldzkiej od nowoprojektowanego ronda (ul. Grunwaldzka, ul. Słowackiego, ul. Reymonta, ul. Ostrowska) do ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji - Zezwolenia na realizację Inwestycji Drogowej (...) Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-15 10:00 2023-01-24
WZP.271.71.2022 Zakup oświetlenia świątecznego. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-18 10:00 2023-01-10
WZP.271.67.2022 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: Architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drogowej nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania budżetowego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-27 2022-11-04 10:00 2023-01-24
WZP.271.60.2022 Zakup oświetlenia świątecznego. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-24 2022-11-09 10:00 --
WZP.271.66.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej w ramach zadania budżetowego pn.: „Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego -Reymonta- Grunwaldzkiej” dla poszczególnych zadań. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-11-02 12:00 2023-01-25
WZP.271.68.2022 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy ulicy Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi poprzez wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-19 2022-11-09 10:00 2023-01-24
WZP.271.69.2022 Zakup i dostawa trzech autobusów miejskich spalinowych rok produkcji 2022. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-10 2022-10-18 10:00 2023-01-24
WZP.271.64.2022 Zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21 w Otwocku. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-03 2022-10-18 10:00 2023-01-24
WZP.271.65.2022 Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Filipowicza w ramach zadania budżetowego: „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W – ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-27 2022-10-12 10:00 2022-11-22
WZP.271.59.2022 Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, (tj. instalacją oświetlenia zewnętrznego terenu, przyłączami, ogrodzeniem itp.) oraz miejscami postojowymi na parkingach na dz. nr ew. 1/28 i 1/29 obr. 71 przy ul. Kochanowskiego w Otwocku w ramach zadania (...) Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-26 2022-10-14 10:00 2023-01-24
WZP.271.57.2022 Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjnych w ramach zadania „Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-02 2022-09-13 10:00 2022-11-22
WZP.271.56.2022 Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-26 2022-09-12 10:00 2022-11-22
WZP.271.53.2022 Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-25 2022-09-09 12:00 2022-11-22
WZP.271.47.2022 Wykonanie zadania budżetowego nr 217 „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu” (...) w ramach zadania budżetowego „ System Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego (ANPR/VMMCR)” w formule „projektuj i buduj”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-22 2022-09-28 10:00 2022-11-22
WZP.271.51.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej w ramach zadania budżetowego pn.: „Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego -Reymonta- Grunwaldzkiej”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-18 2022-08-26 10:00 2022-09-22
WZP.271.49.2022 Wykonanie dokumentacji (...) oraz wykonanie robót budowalnych (...) w ramach zadania budżetowego pn., „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock” (...) Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-09-05 12:00 2022-09-15
WZP.271.50.2022 Zadanie nr I: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. „Stacja Rekreacja — Pumptrack i street workout” w formule „projektuj i buduj”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-08-23 11:00 2022-11-22
WZP.271.43.2022 Wymiana nawierzchni piłkarskiego boiska pełnowymiarowego na terenie działki nr ew. 6/3 obręb 140 w ramach zadania budżetowego pn.„Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-09-01 10:00 2022-11-22
WZP.271.48.2022 Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-28 2022-08-23 10:00 2022-11-22
OZEC.271.03.2022 „Budowa brakującego oświetlenia ulicznego mn. na osiedlu Jabłonna” nr 265 uzupełnienie słupów, opraw i linii oświetlenia Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-26 2022-08-12 11:00 --
WZP.271.46.2022 Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-08 10:00 2022-08-22
OZEC.271.04.2022 Dostawa przewodów izolowanych Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-19 2022-07-27 11:00 --
OZEC.271.02.2022 Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-19 2022-08-03 11:00 2022-09-06
WZP.271.42.2022 Wykonanie przebudowy ulicy Andriollego „bis” pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica” poprzez wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „Projekt i przebudowa ulicy Andriollego „bis” pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-14 2022-07-29 10:00 2022-11-22

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa