wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

WZP.271.02.2023 Wykonanie robót podobnych dotyczących robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy ulicy Andriollego „bis” pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica” poprzez wykonanie robót budowlanych na podstawie szkiców w ramach zadania budżetowego pn.: „Projekty i inwestycje na drogach gminnych””. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-01-18 -- --
WZP.271.83.2022 Wykonanie robót podobnych dotyczących robót budowlanych polegających na wykonaniu zagospodarowanie terenu parku trampolin wraz z elementami małej architektury z tyrolką (zjazdem linowym) wg. koncepcji, ścieżki asfaltowej wraz z utwardzonym dojazdem w ramach zadania budżetowego pn.: „Stacja Rekreacja – park trampolin”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-12-28 -- --
WZP.271.84.2022 Wykonanie robót podobnych w zakresie przebudowy ul Kościuszki na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Samorządowej. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-12-28 -- --
WZP.271.74.2022 Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) Esri Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-13 -- 2023-01-11
WZP.271.79.2022 Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka 30 dni od dnia zawarcia umowy lub do dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-10 -- --
WZP.271.75.2022 Zamówienie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych do zamówienia na "Wykonanie z materiałów powierzonych modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne” zadanie budżetowe nr 608.” w trybie z wolnej ręki. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-11-29 -- 2023-01-16
WZP.271.70.2022 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-20 -- --
WZP.271.58.2022 Wykonanie pomnika „Biało-czerwonej Iskry” w formule „projektuj i buduj”, w związku z zadaniem pn. „Budowa pomnika „Biało-czerwonej Iskry”” Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-09-09 -- --
WZP.271.54.2022 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego w Otwocku Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-08-22 -- --
WZP.271.44.2022 Modernizacja infrastruktury odwodnieniowej w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego w ramach zadania: „Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-07-08 -- --
WZP.271.36.2022 Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Staszica w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-06-09 -- --
WZP.271.32.2022 Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki w Otwocku Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-05-25 -- --
WZP.271.23.2022 Zamówienie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych do zamówienia na "Wykonanie z materiałów powierzonych modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne” zadanie budżetowe nr 608.” w trybie z wolnej ręki. Miasto Otwock Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-05-17 2022-05-19 13:00 --
WZP.271.30.2022 Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-05-16 -- --
WZP.271.09.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Otwocka. Miasto Otwock Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-23 -- 2022-03-24
WZP.271.71.2021 Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-12-13 -- --
WZP.271.66.2021 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-16 -- --
WZP.271.65.2021 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w Otwocku Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-16 -- --
WZP.271.57.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Otwocka. Miasto Otwock Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-11-03 -- --
WZP.271.58.2021 Wykonanie robót podobnych dotyczących prac montażu oświetlenia ewakuacyjnego oraz polegających na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na typ Led w Przedszkolu nr 15, ul. Majowa 44 w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-02 -- --
WZP.271.59.2021 Wykonanie robót podobnych dotyczących prac elewacyjnych, prac demontażowych oraz polegających na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na typ Led w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Narutowicza 275 w ramach zadania budżetowego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-02 -- --
WZP.271.41.2021 Wykonanie robót związanych z przebudową ul. Jaśminowej w ramach zadania budżetowego pn. „przebudowa ul Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-10-13 -- --
WZP.271.34.2021 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka od zawarcia umowy w 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-10-08 2021-10-11 12:00 --
WZP.271.39.2021 Wykonanie robót związanych z przebudową ul. Sowińskiego w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowska”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-09-29 2021-10-01 11:00 --
WZP.271.40.2021 Wykonanie robót podobnych dotycząc prac budowlanych w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Majowa 367 w ramach zadania budżetowego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”. Miasto Otwock Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-09-28 2021-10-01 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa